/// Hynjesha - KAWA Group KAWA Group - Hynjesha - KAWA Group Lord Residence

Hyjnesha

Header Logo
Header Logo Header Logo Header Logo

Ndërtuar nga KAWA Group, kompleksi "Hyjnesha" merr frymëzim në një nga artifaktet më të vlefshme të trashëgimisë kulturore shqiptare: "Princesha e Dardanisë" ose "Perëndeshës në Fron."

Rëndësia Historike: Gjetja e këtij artefakti në vitin 1955 shënon një pikë të rëndësishme në studimin e historisë së rajonit të Prishtinës. Është një simbol i fuqisë dhe autoritetit të popullatës së lashtë të Dardanisë.

Inspirimi: Përfaqësues i një kombi të lashtë dhe i një civilizimi të pasur, figura e "Hyjnesha në Fron" është e përforcuar nga një medaljon rrethor, simbol diellor. KAWA ka zgjedhur një vendndodhje për kompleksin që do të ekspozohet ndaj diellit gjatë të gjithë vitit, për të theksuar këtë lidhje.

Kompleksi: Ashtu siç qëndron figura mbretërore e "Perëndeshës në Fron", kompleksi "Hyjnesha" është një ndërtesë moderne, e fortë dhe e bukur, e destinuar të ndikojë pozitivisht në arkitekturën dhe kulturën e Prishtinës.