MirëSevini në kawa

Kompania "KAWA me pronarët  Valon  dhe  Ahmet Vataj ka një traditë që nga viti 1981. Në fillim si biznes familjar, pastaj si rezultat i punës së palodhshme dhe përkushtimit për cilësi dhe besueshmëri, bëhet një kompani e madhe që konkurron me dinjitet në tregun e Republikës së Kosovës dhe më gjerë.

TË VEÇANTAT E KOMPLEKSIT ''KAWA''

Kompleksi ''KAWA'' do të ndërtohet ndryshe nga të tjerët, ku vëmendje të veçantë do ti kushtohet cilësisë dhe
garancisë së lartë dhe atë në mënyrë që klientët tanë asnjëherë të mos pendohen për investimet e tyre, qoftë për të jetuar apo edhe për të bërë biznes. Vëmendje të veçantë do ti kushtohet hapësirave të brendshme ...

Ajrosja dhe largimi i ajrit të papaster

Duke parë nevojën e q ytetarëve për ajër të pastër në ambientet e b rendshme të apartamenteve të
tyre, Kompania jonë ka menduar dhe projektuar një sistem të veçantë që nuk është përdorur
ndonjëherë në industrinë e ndërtimit të lartë në Republikën e Kosovës....

GARAZHET/PARKINGJET | Lokalet afariste

Hapësira e dedikuar për garazhe dhe parkingje nëntokësore (bodrum) është 453.20 m², për çdo shkallë/hyrje, që do të shfrytëzohet nga
banorët e kompleksit dhe nga musafirë të ndryshëm. Parkingjet janë të organizuara në mes rrugës lokale dhe objekteve si dhe në bodrume në ...


Shërbimet e veçanta në kompleksin KAWA

Kompleksi ''KAWA''do të ketë një sistem të plotë menaxhimi, mirëmbajtjeje dhe shërbimesh 24h për banorët e saj.

Një supermarket BIO

Një restaurant me prodhime ''BIO'' si dhe supermarket BIO me prodhime kosovare

Mirëmbajtje 24h

Mirëmbajtje 24h të kompleksit dhe të ashensorëve